تعریف ذاکری
ذاکر به معنای یاد آورنده است و ذاکر به مداحی می گویند که یاد خدا و ذکر او را هم به یاد مردم آورد و هم خودش ذاکر باشد. یعنی فقط خودش ذاکر نباشد بلکه در خواندن، مردم را هم ذاکر قرار دهد؛ یعنی به یاد خدا و اهل بیت بیندازد. خواننده ای که تشریفاتی باشد و یا نقش ...
نقش مداحی در عاشورا
مداحان اهل بیت،که با ذکر مصیبت و ذکر فضایل خاندان وحی، مجالس حسینی راگرم و اشک عاشقانه شیعیان آل الله را جاری می‏سازند،از عوامل مهم بقاء فرهنگ‏عاشورایند. مداح،در اصطلاح شیعی،به کسانی گفته می‏شود که در ایام ولادتها وشهادتهای ائمه‏«ع‏»در مجالس جشن ...
آداب و اصول ذاکری
مدح یعنی بیان صفات ممتاز یک شخص یا یک شی و مداحی نیز در اینجا یعنی بیان فضائل و ویژگیهای اهل البیت (ع). مداحی صفت توحیدی است و مداحی کردن یک فرد همان تعریف از صفت توحیدی خداوند است. مدح دو گونه است یا مدح ممدوح است یا مدح مذموم. استاد: حاج حسین سازور تعریف ...
غرض از مدّاحی چیست ؟
فردی که خود را مداح آل الله می داند، چرا و با چه نیتی این کار را انجام می دهد؟ و برای انجام این رسالت بزرگ آیا صرفاً آماده کردن یک سری اشعار فاخر یا فرومایه کفایت می کند؟ آیا داشتن نیات مادی اعم از کسب درآمد، جایگاه اجتماعی، شهرت و … در مداحی اهل بیت ...
ویژگی و خصوصیاتی که یک مداح باید داشته باشد
خصوصیت های اخلاقی یک مداح در این قسمت به پاره ای از خصوصیات پیرامون داشتن صفات و خصایص نیکوی یک مداح اهل بیت به شرح ذیل اشاره می نماییم . ۱ . معتقد به اصول و قواعد اسلامی باشد ۲ . نماز اول وقت را به هر کاری مقدم دارد. ۳ . اهل بکاء و گریه برای اهل بیت علیه السلام ...
اجزاء تشکیل دهنده روضه
-۱مقدمه (تخلص ) : مطالبی که به عنوان حلقه اتصال بین شعر و متن اصلی روضه به کار می رود مقدمه یا تلخیص نامیده می شود . انواع مقدمه (تخلص) الف) شعری : مثال : سبک ۳ تکمیلی (۱) ( سر من ، پیکر من و . . . ) ب) معانی : مثال : سبک ۶ تکمیلی (۱) ( از امام صادق روایت کردند) ج) تاریخی ...
مداحی علم است ، اما کاربردی و مهارتی
مداحی یک علم است. علمی مملو از مهارت ها و فنون کاربردی. از منظر تکنیک و فنون مداحی، یک مداح باید به این مهارت ها مسلط و عالم باشد: موسیقی، ادبیات، بیان، روانشناسی، صداسازی و… این نوشتار سلسله مباحث آموزش مکتوب مداحی از این منظر است. در مداحی سه لحن مادر ...
مخاطب شناسی
مدّاحان اهل بیت، که با ذکر مصیبت و ذکر فضایل خاندان وحی، مجالس حسینی را گرم و اشک عاشقانه ی شیعیان آل الله را جاری می سازند، از عوامل مهم بقا فرهنگ عاشورایند. مدّاح، در اصطلاح شیعی، به کسانی گفته می شود که در ایام ولادتها و شهادتهای ائمه (علیهم السلام) ...