پنجشنبه ، ۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
صفحه نخستارتباط با مادرباره ما
آمار مشاهده
اشعار شهادت حضرت زهرا(۲)

هرکس هرآنچه دیده اگر هرکجا تویی (مدح)   هرکس هرآنچه دیده اگر هرکجا تویی یعنی که ابتدا تویی و انتها تویی بر تو خدا تجلی هر روزه می کند آیینه ی تمام نمای خدا تویی نام تو تولد ...

متن کامل
حدیث روزتقویم شیعی