دوشنبه ، ۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
صفحه نخستارتباط با مادرباره ما
آمار مشاهده
اشعار امام حسین(ع)

شب وصل است و تب دلبری جانان است (شب عاشورا) شب وصل است و تب دلبری جانان است ساغر وصل لبالب به لب مستان است در نظر بازی شان اهل نظر حیران است گوییا مشعله از بام فلک ریزان ...

متن کامل
حدیث روزتقویم شیعی