نیایش های حضرت رضا علیه السلام

بارالها!
در پیشگاه تو ایستاده ام،
و دستهایم را بسوی تو بلند کرده ام،
آگاهم که در بندگی ات کوتاهی نموده و در فرمانبری ات سستی کرده ام،
اگر راه حیا را می پیمودم از خواستن و دعا کردن می ترسیدم…
ولی … پروردگارم!
آن گاه که شنیدم گناهکاران را به درگاهت فرا می خوانی ،
و آنان را به بخشش نیکو و ثواب وعده می دهی ،
… برای پیروی ندایت آمدم،
و به مهربانی های مهربانترین مهربانان پناه آوردم.
و به وسیله پیامبرت که او را بر اهل طاعتت برتری داده، و اجابت و شفاعت را به او بخشیدی ،
و به وسیله برترین زن،
و به فرزندانش، که پیشوایان و جانشینان اویند،
و به تمامی فرشتگانی که به وسیله اینان به تو روی می کنند، و در شفاعت نزد تو، آنان را که خاصان درگاه تواند، وسیله قرار می دهند، به تو روی می آورم.
… پس بر ایشان درود فرست،
و مرا از دلهره ملاقاتت درامان دار،
و مرا از خاصّان و دوستانت قرار ده،
پیشاپیش، خواسته و سخنم را آنچه سبب ملاقات و دیدن تو می شود قرار دادم
اگر با این همه، خواسته ام را رد کنی ، امیدهایم به تو به یأس مبدّل می گردد،
همچون مالکی که از بنده خود گناهانی دیده و او را از درگاهش رانده،
و آقایی که از بنده اش عیوبی دیده و از جوابش سر باز می زند.
وای بر من اگر رحمت گسترده ات مرا فرانگیرد،
اگر مرا از درگاهت برانی ، پس به درگاه چه کسی روی کنم؟
اما… اگر برای دعایم درهای قبول را گشوده، و مرا از رساندن به آرزوهایم شادمان گردانی ، چونان مالکی هستی که لطف و بخششی را آغاز کرده، و دوست دارد آن را به انجام رساند، و مولایی را مانی که لغزش بنده اش را نادیده انگاشته و به او رحم کرده است.
در این حالت نمی دانم کدام نعمتت را شکرگزارم؟
… آیا آن هنگام که به فضل و بخششت از من خشنود شده، و گذشته هایم را بر من می بخشایی ؟
… یا آن گاه که با آغاز کردن کرم و احسان بر عفو و بخششت می افزایی ؟

پروردگارا!
خواسته ام در این جایگاه، یعنی جایگاه بنده فقیر ناامید، آن است که…
گناهان گذشته ام را بیامرزی ،
و در باقیمانده عمرم مرا از گناه بازداری ،
و پدر و مادرم را که دور از خانه و خانواده و غریبانه در زیر خاکها خفته اند، ببخشی .
…تنهایی شان را با انوار احسانت از بین ببر،
و وحشتشان را با نشانه های بخششت به انس بدل کن،
و به نیکوکارشان دم به دم نعمت و شادمانی بخش،
و به گناهکارشان مغفرت و رحمت عطا کن،
… تا به لطف و مرحمتت ازخطرات قیامت درامان باشند،
به رحمتت در بهشت ساکنشان گردان،
و بین من و آنان در آن نعمت گسترده شناسایی برقرار کن،
تا مشمول شادمانی گذشته وآینده شویم.

آقایم!
اگر در کارهایم چیزی سراغ داری که مقامشان را بالا می برد و بر اکرامشان می افزاید، آن را در نامه اعمالشان قرار ده،
و مرا در رحمت با آنان شریک کن،
و آنان را مشمول رحمتت بگردان، همچنان که مرا در کودکی تربیت کردند.

* * *

(دعابرای فرزندش حضرت مهدی علیه السلام)

یونس بن عبدالرحمان از امام رضا علیه السلام روایت کرده که آن حضرت به دعا برای صاحب الزمان علیه السلام امرمی فرمود و یکی از دعاهای ایشان برای آن حضرت چنین بود:

پروردگارا!
بر محمّد و خاندانش درود فرست، و از دوستت، خلیفه ات، حجّتت بر خلقت، و آن زبانی که معرف توست و گویای حکمت تو، و آن چشم بینای تو در میان مخلوقاتت، و گواه بر بندگانت… بزرگمرد مجاهد کوشا، بنده پناهنده به تو، دفاع کن .

خداوندا!
او را از شرّ آنچه آفریدی و پدید آوردی و ایجاد نمودی و پروراندی و تصویر نمودی در امان دار، و او را از پیش رو و از پشت سر و از طرف راست و چپ، و از بالا و پایین محافظت فرما، آن گونه که هر که در حفاظت تو باشد ضایع نگردد.
در وجود او، پیامبرت را، و وصی ّ پیامبرت را، و پدرانش را؛ پیشوایانت و ارکان دینت راکه درود تو بر تمامی آنان بادحفظ نما، و او را در امانت خودت که هرگز ضایع نگردد، و در همسایگی ات که مورد تعرّض قرار نگیرد، و در نگهداری و حمایت خودت که مورد ظلم واقع نشود، قرار ده.

خدایا!
او را به امان محکمت درامان دار، که هر که در آن قرار گیرد هرگز شکست نخورد، و او را درحمایت خودت که هر که در آن باشد ظلم نبیند قرار ده، و او را به یاری برترت یاری ده، و به قدرتت توانایش کن، و فرشتگانت را پشت سر او قرار ده.

بارالها!
دوست دار هر که او را دوست دارد، و دشمن دار هر که با او بستیزد، و زره محکمت را بر او بپوشان، و فرشتگانت را گرداگرد او قرار ده.

پروردگارا!
او را به برتر از مقامی که عدالت گسترانِ از پیروان پیامبرانت را به آن مقام رساندی ، برسان.

خداوندا!
شکافها را با او پر کن، گسستگی ها را به او پیوسته دار، ظلم را به او بمیران، عدالت را نمایان ساز، و زمین را به عمر طولانی اش زینت بخش، و او را با یاری تأیید کن، و با بیم نصرت نما، و برای او گشایشی آسان قرار ده، و از جانب خودت برای او برهانی قاطع بر دشمنت و دشمنش مقدّر کن.

بارالها!
او را قائم منتظر قرار ده، و پیشوایی که به او مانع ظلم می شوی ، و او را با یاری قدرتمند و پیروزی نزدیک توانا کن، و او را وارث شرق و غرب جهان که برکتشان دادی قرار ده، سنّت پیامبرت را به او زنده کن، تا هیچ حقّی را بخاطر ترس از مخلوقی پنهان ندارد، یاورش را نیرو ده، و دشمنانش را خوار، و هر که با او بستیزد و مکر کند نابود کن.

بارالها!
سرکشان کافر و سالارانشان و ریش سفیدانشان و یاورانشان را نابود ساز، و سرکردگان گمراهی و بدعت گذاران و سنّت شکنان و تقویت کنندگان باطل را درهم شکن، سرکشان را به او خوار فرما، و کافران و منافقان و بی دینان را به دست او نابود کن، … هر وقت و هر جا که باشند… در شرق و غرب زمین، در خشکی و دریا، در دشت و کوه، تا هیچ جنبنده ای از آنان را زنده نگذاری ، و نشانی از ایشان برجای ننهی .

بارالها!
شهرهایت را از ایشان پاک کن، و بندگانت را از شرّ ایشان برهان، و مؤمنان را به اوعزّت ببخش، و سنّتهای فرستادگانت را به او زنده ساز، و حکم پیامبران را عمومی گردان، و آنچه از دینت از بین رفته و از حکمتهایت دگرگون شده دوباره بیاور… تا دینت به او و به دست او پرطراوت و نو و بدون هیچ کژی گردد، در حالی که بدعتی در او نیست…
… و تا به عدالت او تاریکیهای ستم، روشن و آتش کفر خاموش کنی ، و جایگاههای حق وعدالت ناشناخته را [ از آلودگیها ] پاکیزه، و مشکلات احکام را به او روشن بگردانی .

بارالها!
او همان بنده توست که بر غیب او را امین دانستی ، و او را از[ارتکاب گناه] نگاه داشتی ، وبه دوری او ازبدیها حکم فرمودی ، وازهر پلیدی او را پاکیزه نمودی ، و از هر چرکی او را دور کردی ، و از دو دلی او را در امان داشتی .

بارالها!
در روز قیامت و روز وقوع آن بلای بزرگ برای او گواهی می دهیم که گناهی انجام نداده، و معصیتت را مرتکب نشده، و فرمانبری ات را ضایع ننموده، و پرده ای را ندریده، و بایسته ای را تبدیل نکرده، و آیین تو را تغییر نداده است، و او امام هدایتگر، هدایت شده، پاکیزه، باتقوا، وفا کننده و پسندیده پاک می باشد.

بارالها!
پس بر او و پدرانش درود فرست و به او و فرزندان و خاندان و نسل و امّت و تمامی پیروانش، آنچه روشنی چشم و شادمانی او را در بردارد عطایش کن، و فرمانروایی او را در تمام مکانها، دور و نزدیک، بر قدرتمداران و فرمانبران [ آن نواحی ] بگستران، تا حکم او بر تمامی احکام غالب و هر باطلی را با حقّ او نابود سازی .

بارالها!
به دست او ما را به راه هدایت و بزرگ و میانه ای ببر که تندرو بسوی او بازگردد و دنباله رو به آن برسد.

ارسال نظر

لطفا نظر خود را فارسی تایپ کنید