متن ها و توشته های ادبی با موضوع عید غدیر خم
*****متن های ادبی در مورد عید غدیر خم *****   به نام خداوند بینش طراز / جهان داور آفرینش طراز /که نامش بود زیور نامه ها/ سخن را بدو گرم ، هنگامه ها/فلک را فرازنده ی بارگاه / زمین را طرازنده ی کارگاه/ خدایی که بر هر زبان راز اوست / نی هر زبان نغمه پرداز اوست. دست ...
متن مولودی عید غدیر خم
همه عالم بدونن علی شده وصی پیغمبر خدا داره می نازه بعد نبی به حضرت حیدر فرشته ها همه اومدن تماشا وقتی نبی می خونه من کنت مولا شب شب عاشقی شده به والله ۲ چشم حسودا کور بشه ایشاالله ۲ علی علی علی علی یا حیدر ۲ ****** علی امیر قلبم قلب گدا الهی قربونت اللهی قسمتمشه ...